https://sklep.pastelovemotyle.pl/image/catalog/themevolty/pageloader/ttv_loading.gif

Dostawa

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

  1. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych na terenie Europy i do 21 Dni Roboczych poza Europę, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć wskazanych terminów. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się, w przypadku płatności elektronicznej i przelewu tradycyjnego- od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
       
  2. Przesyłka kurierska DHL
       
  3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
       
  4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatności” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.